Quizizz i Formularis de Google

Good morning everyone! 🤗Tant als concursos de Quizizz, com als Formularis de Google és CLAU presentar el nom i cognoms de l’alumne. Pensau que les activitats poden ser realitzades tant pels alumnes de 3r, 4t, 5è com pels de 6è i que tal volta a la vostra classe només hi ha una Clàudia, un Íker, una Leire, una Martina, …, però n’hi ha més si obrim el marge entre tot 1r i 2n cicle. Així que si voleu que la vostra tasca quedi enregistrada i aparegui com a que sí s’ha fet, m’heu de facilitar el nom i cognoms real vostre.😅 Tal com se vos indicà a l’explicació.
Els de les mamàs o papàs no em serveixen. 😂

Així que… Heu fet ja les tasques de la setmana?
Si la resposta és sí: Heu posat el vostre nom i cognoms real?
Si la resposta és sí: Thanks a million! Gràcies per fer allò que se vos demana als enunciats, explicacions, … 😘👍

Si la resposta és NO teniu tres opcions, la decisió és vostra:
a) M’enviau un correu electrònic dient-me: Diana, jo vaig posar com a usuari: __________ (i el nom que posareu)
b) No me deis res i per tant apareixerà com a que no ho has realitzat. (Aquesta opció NO la recomano, hi sortiu perdent) 🤗
c) Tornar-ho a fer ben fet des del moment zero.

El poder és vostre,
vosaltres sou qui decidiu sobre les conseqüències de les vostres decisions. La vida són decisions i hem d’avesar-nos a prendrer-ne. Triau l’opció que cregueu més correcta segons el vostre criteri; tenint present que l’objectiu d’aquestes activitats és: aprendre a la vegada que demostrar-me que ho sabeu fer.

Diana😉💌